BRN-E212-AIW三相数字式电度表

TAG 三相数字式电度表 2019-3-2 From InterNet By 吴越 hits

BRN-E212-AIW三相数字式电度表

型号为BRN-E212-AIW的三相数字式电度表主要的功能有测量三相电流,三相有功,无功电度,采用高亮度三行LED显示及指示灯显示测量的数值,并设置有简易双键查询及设定参数。

主要特点:

★ 电气参数测量:三相电流,三相有功,无功电度
★ 高亮度三行LED显示及指示灯
★ 简易双键查询及设定参数
★ 适应于高温和强电磁干扰等恶劣环境

主要用途:

★ 取代常规变送器
★ 取代常规指针式仪表。

原理接线图:

BRN-E212-AIW三相数字式电度表

尺寸图:

BRN-E212-AU三相数字式电压表